Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Szkółka Wawrzyniak - szkółka krzewów, roślin ozdobnych prowadzona przez Dorotę i Włodzimierza Wawrzyniak.
Sadzenie roślin

Przygotowanie podłoża pod nasadzenia

Warstwę urodzajną gleby należy oczyścić z chwastów, korzeni roślin (jeśli takie występują) oraz większych kamieni. Zanieczyszczenia należy trwale usunąć z terenu. Po oczyszczeniu teren należy przekopać glebogryzarką, następnie wyrównać i nawieźć ziemię urodzajną (warstwa około 5cm). Na koniec teren kolejny raz wyrównać najlepiej za pomocą brony. W pobliżu drzew delikatnie wyrównać grabiami tak, aby nie uszkodzić pni.

Terminy sadzenia drzew i krzewów

Cały rok można sadzić jedynie rośliny w pojemnikach, wyłączając miesiące, kiedy gleba jest zamarznięta (grudzień, styczeń, luty). Dlatego wszystkie rośliny zaleca się kupować w pojemnikach. Najlepiej jednak przestrzegać optymalnych terminów sadzenia dla poszczególnych gatunków. Wiosną (od kwietnia do maja) najlepiej posadzić ? brzozy, dęby, topole, klony, azalie, kaliny, magnolie, różaneczniki, rokitniki itp. Jesienią zaś (od września do pierwszej połowy października) można sadzić pozostałe rośliny. Ponadto najlepsze warunki atmosferyczne do sadzenia roślin to pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.

 

Techniki sadzenia roślin, drzew i krzewów

Zanim przystąpi się do sadzenia, rośliny należy rozstawić na terenie zgodnie z posiadanym projektem i przygotować mieszanki do zaprawiania dołów (odpowiednie nawozy), ziemię urodzajną, paliki drewniane impregnowane ciśnieniowo i taśmę parcianą do stabilizacji drzew. Bezpośrednio przed sadzeniem trzeba wykopać doły około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej. Ziemię wykopaną należy wywieźć poza teren inwestycji. Każdy dół należy zaprawić odpowiednią dla danego gatunku roślin ziemią lub czarnoziemem i dobranym nawozem. Łącząc ziemię urodzajną z nawozem należy dół podlać wodą i zamieszać drewnianym kołkiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi dołu należy spulchnić szpadlem. W przeciwieństwie do małych roślin i krzewów, drzewka o formie piennej wymagają palikowania. Dlatego przed ustawieniem drzewka w dole należy dobrze umocować paliki po 3 na jedną sztukę sadzoną, w celu stabilizacji. Muszą one być mocno wbite w dno dołu tak, aby były stabilne. Ważne jest, aby paliki były ułożone w formie trójkąta równobocznego. Powinny być wykonane w drewna drzew iglastych, impregnowanego ciśnieniowo. Dalej w przypadku drzew i krzewów postępować należy już tak samo. Roślinę należy delikatnie wyjąć z pojemnika, w przypadku dużych egzemplarzy plastikową doniczkę trzeba delikatnie przeciąć, natomiast w przypadku mniejszych, roślinę wystarczy przechylić na bok i lekko postukać w pojemnik aż bryła korzeniowa sama zacznie się wysuwać. Roślinę trzeba ustawić w dole pionowo i tak aby znalazła się na tej samej wysokości, na jakiej rosła w pojemniku. Następnie brzegi dołu należy wypełnić glebą urodzajną i ubić ziemię stopami dookoła rośliny. Drzewka należy przywiązać do palików za pomocą taśmy parcianej w następujący sposób: każdy z trzech palików powinien być przywiązany do pnia drzewka oddzielnie. Same paliki między sobą nie mogą być powiązane. Bezpośrednio po posadzeniu, nawet w deszczową pogodę, roślinę należy podlać dużą ilością wody, tak aby gleba osiadła. Aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny należy ukształtować misę z ziemi o promieniu nie większym jak rzut korony u drzewek, u krzewów zaś o promieniu mniejszym. Powierzchnię pod roślinami można wyściółkować zmieloną korą drzew iglastych, warstwą ok. 6cm.